Nieuwsbrief 2021

Tarzan: samen veel verder!


Tarzan Tarzan Team 2021. Onder (v.l.n.r.): Frans, Christiaan, Kaj. Midden: Sietse (links)
en Annemiek. Boven: Frank.
(onder),
 

Tarzan: samen veel verder!

  Op 1 januari 2020 was het zo ver: de ‘bomentak’ van Tarzan Boomspecialisten werd een vof (vennootschap onder firma). Vanaf dat moment zijn Frans en Christiaan samen de trotse eigenaars van Tarzan Boomspecialisten vof!

Twee van onze Tarzans begonnen 2020 met ziekteverlof. Annemiek krabbelde gedurende het jaar gelukkig weer aardig op. Maar Diederik heeft afgelopen jaar eigenlijk helemaal niet bij ons kunnen werken. Hij heeft ons daarom, met pijn in ons hart, moeten verlaten. Vanwege zijn klachten zal hij een andere carrière beginnen; hij is daarvoor in oktober gestart met de hbo-studie Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Wij missen Diederik op de werkvloer, maar denken dat hij een heel goede zal worden in de sociale sector. En wensen hem veel succes!

Uiteraard hadden ook wij te maken met de invloed van Corona. Omdat wij altijd buiten werken met een klein team, konden we met minimale maatregelen gewoon doorwerken. Uiteraard is er wel wat meer ziekteverlof gegeven aan iedereen die met milde griep- en verkoudheidsklachten normaal gesproken zou doorwerken.

Ondanks een financieel minder goed jaar maken wij ons geen zorgen over de toekomst, al blijven het natuurlijk nog onzekere tijden.

Twee kapiteins op één schip: dat vraagt om een goede samenwerking. Dat is dit jaar zeker gelukt. We hebben alle uitdagingen die op ons pad kwamen dit jaar samen opgelost. Hier lees je de ervaringen van Frans en Christiaan:

Frans: “Ik vind het echt een aanwinst om bedrijfsmatige zaken met een gelijkwaardige partner te kunnen bespreken en samen beslissingen te nemen. Ook was het fijn dat een aantal zaken, die ik voorheen altijd ‘toch maar zelf deed’, nu door Christiaan werd overgenomen. Het voelt als een soort van huwelijk: eerst moest ik alleen voor de kinderen, onze Tarzans, zorgen. En nu heb ik een partner die mij daarbij helpt.”

Christiaan: “Mijn eerste jaar als zelfstandig ondernemer is zeker niet slecht bevallen. Voor een groot deel zijn mijn werkzaamheden niet of nauwelijks veranderd. Ik ben nu wel meer betrokken bij beslissingen die worden genomen, en ik hou het financiële plaatje beter in de gaten. Ik ben blij met deze rustige start, aangezien het in mijn privéleven er wat ‘harder’ aan toe gaat met een baby en een puppy. Het zijn veel kopzorgen die ik erbij heb gekregen in één jaar tijd, maar ik voel me er erg goed onder. Er zijn zeker ups en downs, maar het is fijn dat je er dan niet alleen voor staat in het bedrijfsleven (en in het privéleven ook niet!).”

Even voorstellen


Tarzan Sietse in actie.
 

Even voorstellen

  Naam: Sietse Bakker. Leeftijd: 34 jaar. Opgegroeid: in Purmerend. Woont: sinds zijn studententijd in Amsterdam. Is: gek op bewegen, en dan het liefst met een bal. “Van jongs af aan ben ik een enthousiast voetballertje geweest.”

Sietse: “Na mijn studie Communicatiewetenschappen aan de UvA heb ik wat professionele omzwervingen gemaakt. Van het hoofdkantoor van ABN AMRO op de Zuidas in Amsterdam naar een IT start-up. Vervolgens achter de bar in een restaurant en nachtclub, en van daar naar zakelijke evenementen. Maar het was tijd voor een nieuwe uitdaging.

Buiten ín en mét de natuur werken leek me wel wat; fysiek actief bezig zijn geeft me voldoening. Toen kwam Tarzan op mijn pad en daar kwam alles samen. Om nog maar te zwijgen over het fantastische team waarmee ik kwam te werken. De bomen en het klimmen wakkeren goede energie en veel enthousiasme bij me aan. Dus ik ben hartstikke blij en ik kijk ernaar uit om mijn kennis en vaardigheden met betrekking tot boomspecialisme verder uit te breiden.”

Bomen snoeien in de Hortus Botanicus Amsterdam


Tarzan De Hortus Botanicus Amsterdam. V.l.n.r. Annemiek, Kaj en Christiaan.
 

Bomen snoeien in de Hortus Botanicus Amsterdam

  Afgelopen zomer werd Tarzan benaderd door de Hortus Botanicus Amsterdam. De Hortus Botanicus had een boomveiligheidskeuring en nader onderzoek laten uitvoeren door een collegabedrijf. Hieruit kwam naar voren dat bij een twintigtal bomen dood hout moest worden gesnoeid, en dat een Ginkgo biloba flink moest worden ingenomen. Aan de Hortus de taak een partij te vinden die deze werkzaamheden kon uitvoeren. Hiervoor lieten zij zich adviseren door een paar bekende namen uit de bomenwereld van Amsterdam. Dankzij onze bekendheid binnen de Amsterdamse bomenwereld werd de naam Tarzan Boomspecialisten al gauw genoemd. Dat heeft geleid naar deze mooie klus.

Na het eerste contact werd afgesproken dat Christiaan naar de Hortus zou gaan om
de werkzaamheden te bekijken. Onze contactpersoon Reinout (hoofd van de tuin en
de collectie) heeft met Christiaan vanaf de ingang van de hortus een ronde door de tuin gelopen. Het was een aangenaam gesprek. Reinout en Christiaan konden elkaar veel vertellen over de bomen die ze zijn langsgegaan. Ze hebben onder meer besproken hoe
ze het sommige bomen beter naar de zin kunnen maken. Door bijvoorbeeld het verleggen van paadjes, zodat bezoekers niet meer op de wortelaanzet kunnen gaan staan. En er kwam ter sprake of het wel of niet erg is als een gestutte boom vergroeit met zijn stut.

Na het gesprek werd een kopje thee gedronken bij de orangerie, en moesten we het eens worden over de prijs. Voor ons als boomverzorgers is het snoeien van dit soort bomencollecties een mooie kans. Christiaan heeft erg zijn best gedaan om tot een goede overeenkomst te komen. En dat is gelukt! Na de overeenkomst werd meteen een afspraak gemaakt om de werkzaamheden te komen uitvoeren. Ongeveer een maand later stonden we om 9.00 uur klaar bij de achteringang van de Hortus met twee klimmers, Kaj en Christiaan, en een goede grondvrouw, Annemiek. Het zou een zware dag worden. We moesten ongeveer twintig bomen van dood hout ontdoen, waarvan vier bomen (de moeraseik, koningsnoot, boomhazelaar en plataan) vanwege hun grote omvang de meeste tijd in beslag zouden gaan nemen. Tijdens de werkzaamheden hebben we natuurlijk meteen een krooncontrole gedaan en bekeken of er gebreken in zitten die gevaar kunnen opleveren voor de bezoekers. Denk hierbij aan gebroken takken, of zwakke plekken in de takken of stam. Bij de plataan hebben we bij deze controle een holte ontdekt, die we later hebben verankerd met kroonankers. En in de koningsnoot troffen we wat stormschade aan die ze bij de keuring van beneden af niet hadden kunnen zien. Dit hebben wij ook gelijk gesnoeid.

We hebben een hele dag in deze bijzondere bomencollectie gesnoeid. Het is ons gelukt alle bomen de juiste zorg te geven
en alles af te krijgen. We vonden het een zeer prettige samenwerking en hopen natuurlijk dat we in de toekomt vaker
mogen terugkomen om deze bomen veilig, gezond en mooi te houden voor de Hortus Botanicus en haar bezoekers.

Tarzan en de Wet natuurbescherming


Tarzan Nest met jonge duif.
(Foto: Cees van der Starre)
 

Tarzan en de Wet natuurbescherming

Veel mensen denken dat tijdens het broedseizoen tussen 15 maart en 15 juli geen bomen of struiken gesnoeid of gerooid mogen worden. Gelukkig is dat niet zo! Anders zou er tijdens deze periode niet gewerkt kunnen worden in het groen. De nieuwe Wet natuurbescherming (sinds 1 januari 2017 van kracht) heeft hier iets op bedacht, namelijk een gedragscode. Flora en fauna is er het hele jaar (dus niet alleen in het broedseizoen) en dient het hele jaar door te worden beschermd. Dit kunnen wij doen door ons te houden aan een gedragscode die gemeentelijk, provinciaal of landelijk is vastgesteld. Door onze vele werkzaamheden in Amsterdam gebruiken wij bijvoorbeeld vaak de gedragscode van de gemeente Amsterdam. Buiten de stad hanteren wij regelmatig de gedragscode van Stadswerk. In deze gedragscode staan handvatten die je als groenbedrijf kan gebruiken om op de juiste manier te handelen, om zo te voorkomen dat je schade toebrengt aan flora en fauna.

Wij als boomverzorgers doen vóór aanvang van de werkzaamheden een controle op de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Hiervoor hebben wij een checklist. Als er geen beschermde flora of fauna aanwezig is, kunnen we onze werkzaamheden uitvoeren, óók in het broedseizoen. Als wij tijdens de werkzaamheden toch iets tegenkomen (ondanks onze controle vooraf), dan moeten wij zoveel mogelijk de schade zien te beperken. Soms kan het werk dan (op een andere manier) wel doorgaan, soms moeten wij dan het werk stopzetten ‘tot de vogel gevlogen is’.

Wat valt er onder beschermde flora en fauna?

Laten we ons op dit moment richten op fauna (dieren). Alles wat beweegt en zich fysiek kan verplaatsen valt onder deze term. Waar wij als boomverzorgers het meeste mee te maken hebben, zijn vogels. Volgens de Wet natuurbescherming zijn álle vogels in de basis beschermd, dus óók de stadsduif, kraai en ekster. Soms zijn er uitzonderingen. Laten we het even houden op de meest voorkomende uitzondering: dat is de stadsduif.

Volgens de EU Vogelrichtlijn is het volgende verboden: EU Vogelrichtlijn
Doden en vangen 3.1.1
Voortplantings- en rustplaats beschadigen, vernielen of wegnemen 3.1.2
Eieren beschadigen, rapen of bezitten 3.1.3
Beschermde soorten verstoren 3.1.4
Wel verstoren als soort niet in gevaar is 3.1.5


Daarnaast geldt een algemene zorgplicht. Daar gaat de laatste regel in het blauw in deze tabel over. De stadsduif is een van de meest voorkomende vogels in ons land. Als we deze stadsduif verstoren, is zijn soort (de stadsduif) niet in gevaar. Dus mogen wij volgens de wet deze stadsduif verstoren. Maar … Stel dat deze stadsduif in een boom aan het broeden is, en we hebben dit geconstateerd maar willen de boom toch snoeien. Dan gaan we een plan maken om al die punten (van 3.1.1 tot 3.1.4) te voorkomen en te beperken

Dit plan maken wij aan de hand van de gedragscode die op die plek geldig is. En met dat plan kunnen wij onze snoeiwerkzaamheden alsnog uitvoeren. Dus een boom kan in sommige gevallen zelfs gesnoeid worden ín het broedseizoen mét een broedende stadsduif erin als het écht nodig is.

U krijgt de zak! Van Tarzan Boomspecialisten!


Tarzan Een enthousiaste gebruiker
van de Tarzan Zak.
 

U krijgt de zak! Van Tarzan Boomspecialisten!

Wij werken vaak op plekken zonder achterom (zoals binnentuinen) waarbij we (snoei)afval door een huis moeten tillen. Hiervoor gebruikten wij vaak grote blauwe plastic bakken. Dat werkte vrij behoorlijk, maar die bakken hadden ook wat nadelen.

Het afgelopen jaar kregen wij een lumineus idee! Je ziet weleens van die heel grote stevige zakken staan (zogenaamde ‘Big bags’) met van die stevige hengsels, gevuld met zand of iets dergelijks. Deze zijn lekker klein op te vouwen, loeisterk en er kan veel in. Uitgevouwen en vol gestopt echter veel te zwaar en te onhandelbaar om door een huis te tillen.

Wat nu, dachten we, als we tóch zo’n zak nemen maar deze 90% verkleinen? Dit bleek een fantastisch handige zak te zijn. Niet alleen voor ons werk, maar ook voor thuis. Als papier-, brandhout-, (vuile) was-, boodschappen- en puinzak. Wij willen onze klanten ook graag van dit fantastisch handige product laten genieten.

Daarom hebben wij 1000 van deze zakken laten maken met ons logo erop. Wij geven deze zakken graag weg aan elke klant die er eentje wil hebben, met daarbij een beschrijving wat voor fantastische dingen je er nog meer mee zou kunnen doen (zoals zitzak, lampenkap, baby- en kattenzak). Heeft u er nog geen? Vraag ons ernaar!

Tarzan weetjes


Tarzan Hugo, de zoon van Chris.
 

Tarzan weetjesChris is vader geworden van een Tarzannetje, genaamd Hugo!

Frank en Kaj zijn beiden in één keer geslaagd voor hun European Tree Worker Examen.

Op 12 juli 2020 stond in Het Parool bij een artikel over ons werk een paginagrote foto van Kaj en Christiaan, snoeiend in de kroon van een kastanjeboom.

Kaj werkte vroeger in de horeca. Zijn bijnaam was daar ‘Zweedse pornoster’.

Annemiek en Frans klommen al heel vroeg met een touw in bomen! (Ze waren 10 en 4 jaar toen ze zichzelf met hun broer en zus aan elkaar knoopten om enorme tochten te maken door de boomkronen van de Taxussen in het Braakpark in Amstelveen.)

Chris z’n bijzondere loopje viel op de Bosbouwschool ook al op. Zijn bijnaam daar was ‘de pinguïn’.

Uit de oude doos


Tarzan Tarzan Annemiek en Frans met hun broer en zus aan het werk in de tuin.
 

Uit de oude doos

De vier broers en zussen van Vugt waren altijd al graag buiten. We groeiden op met een grote tuin aan het Braakpark in Amstelveen. En we mochten van onze ouders naar hartenlust hutten bouwen, fikkie stoken, slootje springen, vlotjevaren en boomklimmen. Ook waren we nooit te beroerd om te helpen met ‘stoere’ klusjes om een kwartje te verdienen.

Op deze foto zie je ons tante Ria helpen in de tuin. Hanneke (11 jaar) bij het hekje, Annemiek (10) onder het raam, Harm (6) bij de deur en Frans (4) in het midden. Annemiek had de snoeischaar toen nog niet ontdekt, anders was ze met de struiken begonnen. Frans begon al jong met delegeren.

Het Tarzan Woordenboek


Het Tarzan WoordenboekKaj: “Tandje erbij!” = Je moet harder doorwerken!

Allen: “Geef mij (Trijntje, Sientje, Chris, Kaj, Frank, Jan, Piet, Klaas, Beppie, Natasja etc.) even aan!” = Geef mij die kettingzaag even aan (alle kettingzagen hebben bij ons een eigen naam).

Frank: “Kokoška” = “Kip” in het Sloveens. Waarmee Frank bedoelt: Watje! Wordt gebruikt om een collega uit te dagen nét iets verder te gaan.

Annemiek: “Ik ben niet lui, maar ik werk niet graag.” = Het is tijd voor pauze.

Chris: “Zak, Steen, Amstel!” = Stop het in een zak, steen erbij en werp het in de rivier. Wordt gebruikt als je niet weet wat je met iets aan moet.

Agenda 2021


Agenda 2021• Zaterdag 31 juli t/m zondag 15 augustus
Tarzan Boomspecialisten gesloten i.v.m. zomervakantie

• Zaterdag 25 december t/m zondag 2 januari
Tarzan Boomspecialisten gesloten i.v.m. kerstvakantie

Tarieven 2021


Tarzan

TarievenWij proberen onze kosten laag te houden. En we willen niet zomaar onze tarieven verhogen, want we begrijpen dat het voor onze klanten veel geld is. De groene sector is echter een slecht betaalde sector (wat eigenlijk heel raar is als je naar onze opleidingen kijkt, en ziet hoe zwaar en gevaarlijk het werk is dat wij doen).
En (de regelgeving rondom) ons werk wordt steeds complexer en daardoor ook duurder. We lopen er bovendien tegenaan dat er in de zomer te weinig opdrachten voor ons zijn. (Wat wij niet helemaal begrijpen, omdat voor de meeste bomen geldt dat ze beter in de zomer kunnen worden gesnoeid!)

Dit heeft geresulteerd in tariefswijzigingen per 1 februari 2021:
De standaard uurtarieven voor boomspecialisten blijven gelden in de zomerperiode van 1 mei t/m 31 augustus.
Daarbuiten zal dit standaard uurtarief met 7% worden verhoogd.

Voor het echt zware, hoge klimwerk is onze huidige prijs niet meer in balans met de specialistische inspanningen die wij daarvoor moeten verrichten. Ook het werken in grote bomen en slepen met zware stammen is zwaar.
Wij hebben daarom besloten om de toeslagen voor het hogere en zwaardere werk te verhogen
(bomen hoger dan 10 meter én bomen dikker dan 30 cm):
Toeslag klimwerk: € 30,- (€ 36,30 incl. btw) per uur
Toeslag dik hout handmatig transporteren: € 10,- (€ 12,10 incl. btw) per uur

We merken dat de stobbenfrees en takkenversnipperaar veelvuldig kostbaar onderhoud en reparatie vragen.
Ook het brandstofverbruik van deze machines is erg hoog. We hebben daarom besloten de tarieven hiervoor te verhogen:

Stobbenfrees tot 60 cm inclusief voorrijkosten en bedieningsman: € 225,- (€ 272,25 incl. btw)
Versnipperaar (18pk, smalspoor): € 50,- (€ 60,50 incl. btw) per uur (minimaal 2 uur)

Al jaren hebben wij de kosten voor afvoeren en storten van groenafval gelijk gehouden. Helaas wordenook de machines die wij gebruiken om al dit groenafval te verwerken steeds duurder. Ook hier hebben wij een verhoging aangebracht:

Afvoerkosten: € 30,- (€ 36,30 incl. btw) per m³

Onze pick-up, in 2010 speciaal gebouwd voor het werken in de binnenstad, mag de milieuzone niet meer in. Hiervoor moet een nieuwe auto gebouwd gaan worden. Dit drijft de kosten op voor werken binnen de milieuzones. Daarom verhogen wij de toeslag voor het werken binnen de Amsterdam Ring A10:

Werken binnen milieuzone (Ring A10): € 25,- (€ 30,25 incl. btw) per bezoek

Het volledige overzicht van onze tarieven is te vinden op onze website www.tarzan.eu
(onder het kopje ‘tarieven’).