Offerte aanvraag

Wilt u een aanvraag voor een offerte doen, volgt u dan de volgende stappen voor een nog snellere offerte.
NB: Wij gebruiken deze gegevens niet om te delen met andere partijen of u ongevraagd lastig te gaan vallen met zaken die wij aan u willen slijten.

U mag het hieronder gevraagde foto of filmmateriaal ook via onze whatsapp sturen.
De boom vanaf de top tot de grond (mag in meerdere foto's)
Kies bestand...
De tuin waarboven de boom staat met zijn takken (hoeveel ruimte is er onder de boom)
Kies bestand...
De gehele route die wij af moeten leggen vanaf de boom naar de openbare weg (ivm. het afvoeren van het snoeimateriaal)
Kies bestand...